Dlaczego turystyka zrównoważona pomaga środowisku?

Turystyka zrównoważona ma za zadanie minimalizować wszystkie negatywne skutki oddziaływania turystyki w sferach: przyrodniczej, ekonomicznej oraz społeczno-kulturowej, a także jednocześnie maksymalizować korzyści wypływające z tych obszarów.

Czym jest turystyka zrównoważona?

Zrównoważona turystyka jest rodzajem turystyki, który ma na celu zminimalizowanie negatywnych skutków oddziaływania turystyki w klasycznym rozumieniu tego słowa na środowisko naturalne i kulturę lokalną.

Z drugiej strony są to również działania dążące do generowania zysków i zwiększenia poziomu zatrudnienia w społecznościach o charakterze lokalnym, a także ochrony zasobów naturalnych i lokalnych ekosystemów.

Jest to więc turystyka odpowiedzialna pod względem ekologicznym oraz kulturowym. Ma ona bowiem minimalny wpływ na środowisko i kulturę społeczności ją przyjmującej.

Zrównoważona turystyka według WTO (Światowa Organizacja Turystyki)

Turystyka zrównoważona prowadzi do zarządzania wszystkimi zasobami tak, aby potrzeby natury ekonomicznej, społecznej i estetycznej zostały spełnione przy równoczesnym zachowaniu integralności kulturowej, różnorodności biologicznej oraz podtrzymywania życia, nie zaburzając przy tym najważniejszych procesów ekologicznych.

WTO (Światowa Organizacja Turystyki) określiła turystkę zrównoważoną jako turystykę spełniającą potrzeby turystów, ale też i regionów, które tych turystów przyjmują. Jednocześnie są one chronione i wspierane w możliwościach dalszego ich rozwoju w przyszłości. Zrównoważona turystyka nie jest więc produktem czy usługą, ale wszystkimi działaniami, które z turystyką są w jakiś sposób powiązane.

Nie powinno się więc jej traktować jako element dodatkowy, jest integralną częścią wszystkich aspektów rozwoju zarządzania i turystyki.

Turystyka zrównoważona i jej cele

Podstawowym i najważniejszym celem turystyki zrównoważonej jest zachowanie społecznych i ekonomicznych korzyści, jakie wynikają z rozwoju turystyki przy jednoczesnym zmniejszaniu lub łagodzeniu negatywnych i niepożądanych oddziaływań turystyki na środowisko naturalne, kulturowe, historyczne czy społeczne. Osiąga się to przez równoważenie potrzeb turystów z potrzebami turystycznych miejsc i regionów.

Stanowisko UNEP (Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych)

Według programu UNEP zasady rozwoju zrównoważonego odwołują się do rozwoju turystki pod względem jej oddziaływania na środowisko naturalne, aspekty ekonomiczne, a także społeczno-kulturowe. Ponadto bardzo ważne jest zachowanie równowagi między tymi kilkoma obszarami w taki sposób, aby zapewnić ich zrównoważony rozwój także w perspektywie dłuższego okresu czasu.

Zrównoważona turystyka powinna więc:
– wykorzystywać w sposób jak najbardziej optymalny zasoby środowiska przyrodniczego, stanowiące najważniejszy element dla rozwoju turystyki, chroniąc przy tym główne procesy ekologiczne, różnorodność biologiczną oraz dziedzictwo przyrodnicze,
– szanować społeczno-kulturalny aspekt społeczności przyjmujących turystów, chronić ich dziedzictwo architektoniczne i kulturowe, a także tradycyjne wartości przez nich kultywowane oraz prowadzić do budowania międzykulturowej tolerancji i zrozumienia,
– zapewniać długookresowe i skuteczne działania natury gospodarczej, które prowadzą do społeczno-ekonomicznych korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron oraz są pomiędzy nimi w sposób sprawiedliwy rozdzielane.

Pod pojęciem tym należy rozumieć między innymi stabilność zatrudnienia, możliwość zarobkowania oraz wszelkiego typu usługi społeczne, które są dostępne w przypadku społeczności przyjmujących turystów. Tym samym zrównoważona turystyka powinna się więc przyczyniać również do stopniowego zmniejszania poziomu ubóstwa.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij